English | Türkçe | Français
      Home                EU Project                FOTO GALLERY                AJANDA                Citys                Partnerler                Contact         
 

 Hakkımızda

2008 yılında kurulan Professional Support Center  Eğitim ve  Danışmanlık, Mesleki Eğitim – Öğretim ve uygulama  kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre özellikle Mesleki Eğitim ve sosyo-ekonomik gelişim başta olmak üzere geniş bir alanda danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir.  Professional Support Center  sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki emsalleriyle entegrasyonunu kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır.

Aynı zamanda Professional Support Center  olarak;

-Toplumu, Avrupa Birliği’nin temel Evrensel değerleri doğrultusunda bilinçlendirmek; politikalarının ve insan haklarının farkındalığını arttırmayı

-İş geliştirme merkezlerinin ve mesleki örgütlenmelerin girişimcilik ve iş birliği ve Tecrübe kazanma altyapısını ve kapasitesini arttırmak. Her türlü mesleki organizasyonu düzenlemek.

-Paydaşlarının etkin işlevini, teknik ve yönetimsel kapasitesini güçlendirerek yerel-uluslararası rekabet edebilirliğini arttırmak için her türlü mesleki uygulamalara ağırlık vermek.

-Sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanması; cinsiyet, ırk etnik köken, din vb. kaynaklı her türlü ayrımcılığa karşı toplumun en küçük yapıtaşına ulaşacak şekilde bir bilinç oluşturmaya katkıda bulunmayı,

-Demokrasi ve insan hakları, çevresel sürdürülebilirlik, fırsat ve kadın-erkek eşitliği gibi kesişen konularda AB’nin yaptığı vurguyu desteklemeyi

- Toplumun bütün birimlerinde sürdürebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için tüm önlem ve uygulanmaların hayata geçirilmesinde toplumun bütün elemanlarını desteklemeyi

-Eğitim ve Sosyal alanlarında destek sağlamak ve Avrupa Birliği ve paydaşları arasında tecrübe ve değer aktarıcı rolü üstlenmeyi

-Sürekli büyüyen bilgi  havuzuyla, Özellikle Mesleki Eğitim alanından ve buna bağlı olarak sosyal, ekonomi ve teknoloji alanlarında derin tecrübe ve donanımımızla her alanda güncel teknik yardım için partnerlikler kurmayı ve bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Misyon

Professional Support Center olarak, verdiğimiz teknik desteklerle paydaşlarını güçlendirmek, desteklemek ve sürdürülebilirliği sağlamak esaslarını prensip edindik.

Misyonumuz;

-Mesleki Eğitimi ve Kurumlarını, Meslek okullarını, yerel yönetimleri ve devlet kurumlarını güçlendirerek her türlü teknik ve yönetim kapasitelerini arttırmak

-Toplumun tüm birimlerinde; küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve araştırma kuruluşları gibi kurumlarda gelişimi sağlamak için gerekli önlemleri uygulamak ve desteklemek

-Sunduğumuz Eğitim ve  teknik yardım hizmetlerimiz arasında önemli bir yer tutan proje döngüsü içerisinde sürdürülebilir ve kalıcı gelişmeyi ve tabiki  kalkınmayı sağlamak ve muhafaza etmek,

Vizyon

Uzmanlığımız ilgili alanda biriken tecrübelerin bir bütünüdür. Vizyonumuz Eğitim ve sosyal  projeleri yoluyla edindiğimiz kapasitemizi ve bu alandaki tecrübemizi Bütün Eğitim dünyası ile paylaşmaktır.

Bu doğrultuda, dünya çapında daha fazla ortak ve hizmetlerin ulaştığı paydaşlarla beraber çalışarak, mesleki uzmanlığımızı ve özgün tecrübemizi daha yaşanabilir bir dünya oluşturma hedefi çerçevesinde tüm yararlanıcıların istifadesine sunmak gerçekleştirilebilir bir hedef olarak vizyonumuzun bir parçasıdır.

 
* Erasmus + 2015-2020


ERASMUS +
Türkiye Ulusal Ajansı
• Home • EU Project • FOTO GALLERY • AJANDA • Citys • Partnerler • Contact
Developped by Tursoft 2009